janko

STRPNOST V SLOVENIJI

Za Slovenijo je zelo aktualen problem narodnostne ter verske nestrpnosti, saj je ta še posebej očitna v času begunskih valov, ki vplivajo tako na našo državo, kot na celotno Evropo. Evropa v zadnjih letih oz. desetletjih postaja bolj multikulturna kot kadarkoli prej in dejstvo je,… Preberi več »STRPNOST V SLOVENIJI

MEDKULTURNI DUH

Razvijanje medkulturnega zavedanja je v zadnjem času vedno bolj pomembno, saj so različne spremembe v sodobni družbi, predvsem migracije ljudi, povzročile, da postaja naša družba večkulturna. Če želimo preseči večkulturnost in narediti družbo medkulturno, se moramo načrtno in sistematično posvečati razvijanju medkulturnega zavedanja že zgodaj… Preberi več »MEDKULTURNI DUH

PRISELJENCI

Slovenija ima, tako kot druge države, svojo zgodovino priseljevanja drugih narodov, ki se vključujejo v slovensko okolje. Proces vključevanja v družbo je zelo pomemben proces v življenju otroka priseljenca. Uspešnost vključevanja pomembno vpliva na nadaljnje počutje otroka priseljenca in njegov razvoj v novem okolju. Zavedati… Preberi več »PRISELJENCI

Kaj je vključujoč javni prostor?

Je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, v katerem državljani sodelujejo pri oblikovanju in izvrševanju predpisov in javnih politik na lokalni in državni ravni ter tako dejavno vplivajo na javne zadeve in svoj družbeni položaj, pravice in zakonite interese. O tem pri političnih in državljanskih… Preberi več »Kaj je vključujoč javni prostor?

Vrednote vključujoče družbe

Povezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani okrepiti pretok idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja… Vključujoča družba je bolj odprta za sodelovanje na lokalni, regionalni in svetovni ravni. Z vključevanjem skupnega potenciala… Preberi več »Vrednote vključujoče družbe

KAJ JE STRPNOST?

Strpnost je pomembna vrednota ne le zahodne, temveč tudi drugih kultur, ne glede na to, koliko je v teh kulturah eksplicitno prisotna. Krščanstvo naj omenim na prvem mestu, saj zapoveduje ne le strpnost, temveč celo ljubezen. Eksplicitne zahteve po strpnosti najdemo tudi v nekaterih drugih… Preberi več »KAJ JE STRPNOST?