Projekti

Kovačnica idej

Socialno podjetništvo v Mežiški dolini praktično ne obstaja. Imamo veliko število prebivalcev, ki jih prištevamo v ranljive ciljne skupine katerim je socialno podjetništvo najbolj namenjeno.

Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri je projekt, katerega glavni cilj je dvig kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu skozi izobraževanja in usposabljanja.

Operacija je financirana iz sredstev EKSRP na območju LAS Mežiške doline.

Sinergija v gibanju 4D

Projekt je rezultat sodelovanj športnih organizacij, ki delajo z mladimi. Skozi tesnejše sodelovanje bodo organizacije pospešile izmenjavanje dobrih praks in vpeljevale nove uspešne prakse dela, okrepile svojo organizacijo dela ter izboljšale kvaliteto dela z mladimi.

Sodelujoče organizacije: NK Fužinar, so. p., Rokometni klub Slovenj Gradec 2011, Društvo košarkarski klub Dravograd, Nogometni klub Peca črna na Koroškem, Društvo rokometna šola Sebastjana Soviča, Zavod Konc, so.p.

Projekt podpira Ministrstvo za javno upravo v sklopu “Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019”.

Koroško regionalno stičišče NVO - Korociv

Namen stičišča je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Projekt podpira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru “Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023”.